Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.


<h4>1. Szolgáltatás legfontosabb jellemzői</h4>
1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szolgáltatóról és a Szolgáltató termékeiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó eseményekről, tevékenységekről, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak. A honlapon található információk, tájékoztató jellegűek nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk kizárólag a figyelem felhívása.

2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a heftergallery.com bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
<h4>2. A weboldalunkon szolgáltatott tartalom</h4>
1. A weboldalon a Hefter Galéria és Stúdió által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Hefter üveggaléria és Stúdió Kft., illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
<h4>3. <strong>A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik</strong></h4>
1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Szerződésbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.
<h4>4. Adatvédelem</h4>
A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az <a href=”https://www.heftergallery.com/adatvedelem”>Adatkezelési Tájékoztató</a> rendelkezik.
<h4></h4>