Az üvegablak művészet az építészethez kapcsolódó díszítő művészet, a belső és külső tér dekorációjának eleme. Míg a falfestmény, vagy a falakon elhelyezett képek és dekoratív elemek színeikkel és ábráikkal magát a falat díszítik, csak közvetetten hoznak létre a belső térben színességet, addig a színes üvegfelületekkel az épület belső levegőjét, atmoszféráját színezzük közvetlenül. A különféle technológiákkal készült (ólomüveg, üvegfestés, szitázás, laminálás, fusing és ezek párosításai) üvegfelületek színintenzitása, a színekké változott fény fényizzása, összehasonlíthatatlanul, felülmúl minden más színes felületet. Gazdagon, árnyaltan és kreatívan alkalmazzuk belső terek atmoszférájának befolyásolására amely egy belsőépítészeti tér igénye lehet. Ezen ólomüveg és/vagy más technológiákkal készült színes üvegfelületeket kizárólag egyedi megrendelésre, az adott környezet igényeit figyelembe véve alakítjuk ki, házak, lakások, középületek és közterek díszeként.

Portfólió ->Az üvegfelületek témája

Fontos, hogy az ólomüveg és művészeti síküveg felületek látványa mögött észre lehessen venni a tiszta és világos szerkezetet, az építkező logikát, az alaposan kidolgozott finom részleteket, kontrasztokat, ellenpontokkal való bánásmódot, valamint a vizuális viszonylatokat összekötő nagyvonalú megoldásokat. Ami a művészi kialakítású ólomüveg és síküveg felületeket megkülönbözteti más ábrázolástól, a térhez és a fényhez való viszonyuk. Témájuk nem csak egyszerűen valamiről szól, valójában az őket körülvevő, nagyon konkrét tárgyi és szellemi környezethez alkalmazkodik, és csak ott érvényesül teljes egészében jelentéstartalmuk. A nappali fénnyel átvilágítva, a belső térből szemlélve érzékeljük, az üvegfelületek az építészeti térhez (legyen az középület, köztér, magánház vagy lakás) való kapcsolódását.

Galéria->

Az ólomüveg ablakokról

Az ólomüveg ablakok legfőbb sajátossága, hogy bár tartalmaznak festészeti elemeket, mégsem úgy készítjük döntően, mint egy festményt. A mozaikszerűen kirakott, és sokszor ráégetett festéssel gazdagított, ólomsínnel összefogott üvegablakok tervezése, és kivitelezése, a művészeti vonatkozásokon mellet, szakértelmet az üveg és a különböző segédanyagok sajátos tulajdonságainak ismeretét és együttes alkalmazását is jelenti. A színes üvegablak anyaga egymás mellé helyezett színes és/vagy festett üvegből és az azokat összefogó ólomsínből áll. Hatását elsősorban a két anyag állandóan változó fénnyel való találkozása adja. A technológia és a készítési technika közel ezer éves, de ez nem zárja ki, hogy avatott kezekben, építész, belsőépítész – művész összefogásával mai korszerű művek szülessenek.