Simon Zsolt József

Kiapadhatatlan

jún.05.2021-júl.03.2021

Exhibition poster

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb az átjárás a képzőművészet és az iparművészet, illetve a craft között. A művészeti ágak hagyományos hierarchiájában az iparművészet körébe sorolt művek át- és felértékelődnek, ugyanakkor jelentős kortárs művészek kezdtek kézműves technikákkal dolgozni. Olyan korban élünk, amikor a kollektív figyelem veszedelmesen elcsúszik, csapdába esik a közösségi média hírcsatornáinak szabadesésében és gyakran hamis tények köré rendeződik. A kézművesség azonban konkrét és kézzelfogható, olyan szilárd értékeket ad nekünk, amikben hinni lehet. A művészetnek a múltból a jövőbe vezető útja lehet, mert természeténél fogva fogyasztásellenes, tömeggyártásellenes és fenntartható. A kézművesség azért is fontos, mert kitágítja a művészeti világ lehetőségeit a sokszínűség és az etnikai sokféleség felé.
A kerámia óriási erővel robbant be a művészeti világba és a műtárgypiacra az elmúlt másfél évtizedben, nagyon intenzív intézményi és gyűjtői érdeklődés övezi. Számos művész választja a kerámiát, mert az anyag esztétikai, fogalmi, fizikai és texturális lehetőségei gyakorlatilag végtelenek, és a médium sokrétű alkalmazásai folyamatosan fejlődnek. A művészek újféle, szokatlan, a műfaji kereteket átlépő megközelítésekkel kísérleteznek. A gyűjtők számára fontos, hogy manapság, amikor a mindennapi élet nagyrészt online zajlik, a kerámia színeinek, textúráinak, anyagiságának, tapinthatóságának megtapasztalása igazán frissítő léptékváltás, amely másféle élvezetet, élményt nyújthat.
Simon Zsolt József munkássága tökéletesen összhangban áll a nemzetközi folyamatokkal. Alkotásainak anyaga klasszikus és egyben nagyon modern, a porcelán a 21. századra megszabadult a barokk kliséktől, új arcot kapott. Simon Zsolt egyedi öntési technikával hozza létre munkáit, mely nagyon aprólékos előkészületeket, megtervezettséget igényel, ugyanakkor a véletlennek is hagy teret a mű alakításának folyamatában. Bizonyos mértékben maga a médium, az anyag lehetőségei vezérlik a mű koncepcióját. Szobrait úgy hozza létre, hogy az öntési „hibákat” transzformálja formaképző elemekké. Az öntőmasszát irányítottan folyatja ki az előzetesen aprólékos munkával kifaragott gipszforma elemei közül, így a kifolyt részek érdekes effektekké alakulnak.
Szobrászi eszköztárában a porcelán anyagának, mint nyers művészeti produktumnak az önmagában való hangsúlyozása is fontos szerepet kap. A nagymúltú szerves anyag magában hordozza a természetre és a kultúrára, a történelmi és a geológiai időkre való utalást. A puha és kemény, a belső és külső, illetve a felület és forma minőségei láthatóvá teszik a kapcsolatokat az emberi tevékenység és a természetes folyamatok, a megfontoltság és a véletlenek, a látottak és az érzékeltek között.
Simon Zsolt szobrai nyomokban megőrzik a kerámia hagyományos formáira, az edényekre, vázákra való utalást. Munkái ugyanis elfoglalnak, körbefognak egy belső teret, melyet gazdag, organikusan burjánzó felületek vesznek körül. A mozgalmas felületek szépségükkel a természet öntörvényűen életszerű rendjének érzetét és a tér dimenziójának a megtapasztalását teszik lehetővé. „A fizikai lét nem a tökéletességről szól. – mondja a művész egy interjúban. – A fizikai lét tele van szabálytalanságokkal.” A szobrok szakrális edényekként jelennek meg előttünk. A transzcendenshez kapcsolódnak a spirituális belső tér és az energiák áramlását megjelenítő külső felület összehangolásával, az átlényegülés aktusát is felkínálva a befogadónak.

 

Spengler Katalin


kiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photo kiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photo
kiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photokiállítás fotó exhibition photo

 

fotó: Dimény Luca