Az üvegablak művészet az építészethez kapcsolódó díszítő művészet, a belső tér dekorációjának eleme. Míg a falfestmény, vagy a falakon elhelyezett képek színeikkel és ábráikkal magát a falat díszítik, csak közvetetten hoznak létre a belső térben színességet, addig az üvegablak az épület belső levegőjét, atmoszféráját színezi közvetlenül. A színes, ólmozott üvegablakok (ólomüveg) színintenzitása, a színekké változott fény fényizzása, összehasonlíthatatlanul, felülmúl minden más színes felületet. Gazdagon, árnyaltan és kreatívan alkalmazható belső terek atmoszférájának befolyásolására amely egy belsőépítészeti tér igénye lehet.

Az ólomüveg ablakok legfőbb sajátossága, hogy bár tartalmaznak festészeti elemeket, mégsem úgy készül döntően, mint egy festmény. A mozaikszerűen kirakott, és sokszor ráégetett festéssel gazdagított, ólomhálóval összefogott üvegablakok tervezése, és kivitelezése, a művészeti vonatkozásokon mellet, szakértelmet az üveg és a különböző segédanyagok sajátos tulajdonságainak ismeretét és együttes alkalmazását is jelenti.


A színes üvegablak anyaga egymás mellé helyezett színes és/vagy festett üvegből és az azokat összefogó ólomsínből áll. Hatását elsősorban a két anyag állandóan változó fénnyel való találkozása adja. A technológia és a készítési technika közel ezer éves, de ez nem zárja ki, hogy avatott kezekben, építész, belsőépítész – művész összefogásával mai korszerű művek szülessenek. Ezen ólomüveg (ólmozott üveg) technikával készült felületeket kizárólag egyedi megrendelésre, az adott környezet igényeit figyelembe véve alakítjuk ki, házak, lakások és középületek díszeként.

Fontos, hogy az ólomüveg és művészeti síküveg ablakokat soha ne tekintsük pusztán dekorációnak, minden áron tetszeni akaró felületnek. Észre lehessen venni a látvány mögött a tiszta és világos szerkezetet, az építkező logikát, belső késztetéssel alaposan kidolgozott finom részleteket, kontrasztokat, szembeállításokat, ellenpontokkal való bánásmódot, valamint a vizuális viszonylatokat összekötő nagyvonalú megoldásokat. Ami a művészi ólomüveg és síküveg felületeket megkülönbözteti más ábrázolásoktól, a térhez és a fényhez való viszonyuk, témájuk nem csak egyszerűen valamiről szól, valójában az őket körülvevő, nagyon konkrét tárgyi és szellemi környezethez alkalmazkodik, és csak itt érvényesül teljes egészében jelentéstartalmuk.  A nappali fénnyel átvilágítva, a belső térből szemlélve érzékeljük, az üvegablakok az építészeti térhez (legyen az magánlakás, ház vagy középület) való vonatkozását és azt, hogy amit látunk milyen konstrukció.

Ajánlatkérés

Adja meg elérhetőségét
és felkeressük!