Az üveg a kortárs építészet része, amely funkcionális alkalmazása mellett látványelemként is megjelenik. Az építészeti üvegművészeti munkák a belső és külső tér stílusával harmonizáló egyedi felületek, amik az épület belső levegőjét, atmoszféráját közvetlenül színezik. A színes üvegfelületek színintenzitása, a színekké változott fény fényizzása, összehasonlíthatatlanul, felülmúl minden más színes felületet. Gazdagon, árnyaltan és kreatívan alkalmazható belső tér lehetőségei szerint. A tervezési feladat része az adott épület tereinek tanulmányozása, az építésszel vagy belsőépítésszel való kooperáció. 

 

Fontos, hogy a művészeti síküveg felületek látványa mögött észre lehessen venni a tiszta és világos szerkezetet, az építkező logikát, az alaposan kidolgozott finom részleteket, kontrasztokat, ellenpontokkal való bánásmódot, valamint a vizuális viszonylatokat összekötő nagyvonalú megoldásokat. Ami a művészi kialakítású síküveg felületeket megkülönbözteti más ábrázolástól, az a térhez és a fényhez való viszonyuk. Témájuk nem csak egyszerűen valamiről szól, valójában az őket körülvevő, nagyon konkrét tárgyi és szellemi környezethez alkalmazkodik, és csak ott érvényesül teljes egészében jelentéstartalmuk. A nappali fénnyel átvilágítva, a belső térből szemlélve érzékeljük, az üvegfelületek az építészeti térhez (legyen az középület, köztér, magánház vagy lakás) való kapcsolódását.

Hefter Galéria banner

Új építészeti üvegmunkák

megjelennek magánházakban, lakásokban, középületekben, szakrális épületekben de köztereken is.

Hefter Galéria banner

Restauráció

Az ólmozott üveg ablakok hatása, eszmei és művészi értéke csak egységében, rendeltetési helyén és eredeti formájának megmutatása mellett érvényesül. Értéket képez ugyan minden ablakhoz tartozó eredeti anyag, színes vagy festett üveglemez, minden tetten érhető kézműves megnyilvánulás – megőrzésük érdekében valamennyi lehetséges lépést meg kell tenni (restauráció) – de az igazi érték az a szellemi és érzelmi hagyaték, ami az üvegablakok által ránk maradt. Ezek atmoszféráját, szín és formagazdagságát láthatóvá és érzékelhetővé kell tenni ugyan úgy, ahogy azt annak idején a régi mesterek is tették.

Díjak banner

Díjak és kisplasztikák

Stúdió ékszerek

Programok és workshopok

10 fő feletti csoportos látogatások esetén külön programok is választhatóak, illetve időszakosan megrendezett workshopjainkra egyedi időpont is foglalható.

Tovább